top of page

Goede afspraken maken de beste vrienden!

Annuleren & reserveren:

Reserveren:

Voorschot

  - 250€ (weekend of midweek ) 350€ (week) 500€ (> week)

  - betaling voorschot = bevestiging reservatie en voorwaarden

  - betalen binnen de 7 dagen na ontvangst contract

    reservatie zomervakantie: - voorschot (200€) + waarborg (350€)

                                              -  voor 1 april = 30%  huurbedrag

                                              -  Restbedrag 1 maand voor de huurperiode

- huurperioden > 10 dagen: - voorschot (200€) + waarborg (300€)

                                             - 30% 1°ste schijf (data te bepalen door ons afh. van periode/seizoen)

                                             - Restbedrag 1 maand voor de huurperiode

Waarborg

   - uw voorschot 250€ of 350€ is geldig als waarborg.

    Teruggave waarborg indien alles ok: max 2 dagen na uw verblijf

Totale huur

​   - de volledige huurprijs vragen wij u te voldoen 1 maand voor aanvang van uw huurperiode

Annuleren:

  Uw reservatie is pas geldig na het ontvangen van uw voorschot (te betalen binnen de 7 dagen na versturen contract.)

   het overmaken van het voorschot telt als akkoord gaande met de voorwaarden van Appartement Villa Creole, zie hier/

  Annuleren kan met uitzondering van de zomervakantie (zie verder) onder volgende reglementering:

    - tot 2 maand voor aanvangsdata huur = Gratis (excl dossierkosten, zie lager)

    - tot 1 maand voor aanvangsdata= forfait 75€ onthouden van waarborg (excl dossierkosten, zie lager)

    - 1 maand tot  14 dagen voor aanvangsdata= annulatie kost 1/2 huurprijs (onthouden van waarborg of huur en excl               dossierkosten)

    - 14 dagen tot aanvang huurperiode= annulatie kost volledige huurprijs + dossierkosten

  zomervakantie: (steeds ook de dossierkosten)

   - huurbevestiging = betalen waarborg 350€/week. Reservatie >week= 500€

   - voor 1 april vragen wij a rato uw huur 30% voorschot (zie contract)

   - annuleren voor 1 april= annulatiekost 10% van totaal huur (= onthouden van waarborg)

   - annuleren tussen 1 april en 1 juni= annulatiekost 50% huur

   - annuleren na 1 juni = annulatiekost 75% huur (bedrag op contract) of

   - 31 dagen tot  aanvang huurperiode = volledige huur is annulatie kost.

Om reservatie-shopping te voorkomen rekenen wij bij iedere annulatie (nadat wij het reserveringbedrag hebben ontvangen) steeds dossierkosten aan van 55€ (weekend, midweek), 75€ (week huur), 75€ per week bij langere huurperioden.

(Gedeponeerd bij accountant 7/1/2023)

​Technische mankementen, storm , opgelegde coronamaatregelen of  andere problemen die er toe leiden het zwembad te sluiten worden gezien als overmacht en geven geen recht op compensatie of reden van annulatie.

Vermoeden van misbruik, onderverhuur of het niet respecteren van het huishoudelijk reglement (hang ter inzage in de garage en inkom) betekenen met onmiddellijke ingang het einde van het contract waarbij wij het recht behouden op de waarborg ter compensatie van de gemaakte kosten. 

Overstijgende kosten aan de waarborg worden binnen de 24 uur na u medegedeeld via officieel schrijven en zullen verhaald worden op de huurders.

Het appartement zal u in onberispelijk staat ontvangen. Schade of problemen moeten ons medegedeeld worden voor 24u de dag van aankomst (volgens contract).

Heeft u schade gemaakt, vlekken, gebroken glazen, kasten stuk, ....dan moet dit binnen uw huurperiode medegedeeld worden aan ons. Wij doen controle na uw huurperiode. Bij schade die wij ontdekken (bv vlekken, scheuren, braak...) dan zal u binnen de 24u na uw huurperiode hiervan op de hoogte gebracht worden, dit kan telefonisch of andere media. Overstijgen de kosten de waarborg (250€ of 300€) dan zullen de kosten verhaalt worden op de huurder en kan gebruik gemaakt worden van eventueel de familiale verzekering. Schade die dermate opgelopen is waardoor de volgende huurperiode, volgend op deze van u, niet kan doorgaan (bv sofa stuk, bed stuk, fornuis stuk, tafel stuk....) dan wordt de annulatie van de volgende huurperiode ook in schade gebracht samen met de kosten om het appartement weer in onberispetelijke staat te stellen (reinigen, verhuisfirma, lift...) U zal hiervan via aangetekende brief op de hoogte gesteld worden.

Dispuut via Gerecht Veurne

Onze raadsman: Mr Baillieul T.

Dank voor uw begrip,

Joeri & Tine

bottom of page